Daniel Archetka

Praca z Krzysztofem pozwoliła mi spojrzeć na siebie i moje otoczenie z dużo szerszej perspektywy – w pewien sposób poznać siebie na nowo. Krzysztof to cierpliwy i baczny obserwator, dobry nauczyciel.