• Home
  • Monika Kamieńska

Monika Kamieńska

Współpraca Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych z Panem Krzysztofem była bardzo owocna i przyniosła wymierną korzyść dla obu podmiotów. Zorganizowaliśmy wspólnie wiele imprez dla dzieci i młodzieży. Pan Krzysztof jest osobą doskonale zorganizowaną, kompetentną i kreatywną. Polecam z pełną odpowiedzialnością.