Paulina Helbik

Cykl szkoleń prowadzony przez Krzysztofa Ziębę został zrealizowany na najwyższym poziomie. Z przyjemnością stwierdzam, że zarówno strona organizacyjna, jak i samo prowadzenie szkolenia nie tylko pozostały bez zarzutu, ale przyczyniło się na poprawę efektywności pracy naszego zespołu, znacznie poprawiło komunikację wśród pracowników oraz pomogło poszerzyć umiejętności. Rekomenduje firmę Cel Kieruje Działaniem Krzysztofa Zięby jako godnego zaufania partnera oraz profesjonalistę.