Odporność Psychiczna

Czym jest odporność psychiczna?

„Odporność psychiczna to zdolność do osiągania szczytowej formy i wysokich wyników w obliczu wyzwań, pomimo presji oraz trudności. Decyduje ona o tym jak walczymy i działamy w trudnych, stresujących sytuacjach pod presją.”
Peter Clough

Jeśli chcesz w wzmocnić swoją odporność psychiczną trening mentalny jest właśnie dla Ciebie.

Odporność psychiczna to jedna z cech osobowości, która w dużym stopniu odpowiada za to jak radzimy sobie z wyzwaniami, presją i stresem niezależnie od okoliczności w jakich przychodzi nam się z nimi zmierzyć. To wewnętrzna dyscyplina, wytrwałość, wiara w siebie, pozytywne nastawienie czy cierpliwość. Wymienia się cztery filary odporności psychicznej, ujęte w tzw. modelu 4C. Pierwszy to wyzwanie (challenge), czyli postrzeganie życiowych wyzwań jako szansy; drugi – pewność siebie (confidence), oznaczającą wysoki poziom wiary w swoje możliwości; trzeci – zaangażowanie (commitment), czyli wytrwałość w realizowaniu zadań; czwarty – poczucie wpływu/kontrola (control), rozumiane jako przekonanie o tym, że mam wpływ na swój los, potocznie nazywane poczuciem sprawczości

Trening Indywidualny

Dopasowana do każdej osoby praca 1:1 z trenerem mentalnym oparta na relacji partnerskiej i pełnym zaufaniu.

Trening Indywidualny

która pomaga w osiągnięciu niezwykłych wyników w życiu osobistym, zawodowym i biznesowym poprzez odkrywanie siebie na nowo.

Trening Zespołowy

Dopasowana do potrzeb zespołu praca z trenerem mentalnym ukierunkowana na wsparcie zespołów w celu budowania tzw. Team Spirit

Trening Zespołowy

dokonywania zmian najbardziej zbliżonych do ich oczekiwań i potrzeb, aby zwiększyć efektywność pracy zespołowej, pomagając osiągnąć wyznaczone cele i doskonaląc kompetencje członków zespołu.

Jeśli czujesz, że:

Najważniejsze rezultaty terenigu

Odporność Psychiczna

Trening Indywidualny

Wybierz jeśli chcesz:

Odporność Psychiczna

Trening Zespołowy

Wybierz jeśli chcesz:

Wyznaczaj sobie cele i wytrwale dąż do ich pełnej realizacji

Skutecznie planuj swoją przyszłość

Osiągaj lepsze wyniki i sukcesy w życiu prywatnym
i zawodowym

Posiadaj poczucie kontroli nad własnym życiem

Daniel Archetka Skaut / współpracownik w RSport agency

Praca z Krzysztofem pozwoliła mi spojrzeć na siebie i moje otoczenie z dużo szerszej perspektywy - w pewien sposób poznać siebie na nowo. Krzysztof to cierpliwy i baczny obserwator, dobry nauczyciel.

Masz pytania? Zostaw numer, oddzownimy!

.