POZNAJ

PRISM BRAIN MAPPING

PRISM Brain Mapping to zestaw trafnych i skutecznych narzędzi diagnostyczno-rozwojowych, których celem jest wspieranie Działów HR. PRISM opiera się na najnowszych osiągnięciach w neuronauce, które opisują unikatową „plastyczność” mózgu.

PRISM BRAIN MAPPING
WYKONAJ TEST PRISM BY POZNAĆ I SCHARAKTERYZOWAĆ SWOJE ZACHOWANIA BY NAUCZYĆ SIĘ JAK SKUTECZNIE NIMI ZARZĄDZAĆ!

Test PRISM Brain Mapping w oparciu o najnowsze odkrycia współczesnej neurologii pozwala zmaksymalizować wyniki
w sferze osobistej, sportowej oraz zawodowej.

DLA KOGO I W JAKIM CELU?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Zawartość przełącznika

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Czy to działa, czy raport pokazuje prawdę?

PRISM spełnia bardzo wysokie kryteria w zakresie trafności
i rzetelności!

Badania potwierdzają bardzo wysoki stopień zgodności wewnętrznej w skali (Alpha Cronbacha > 0,90, przy czym przyjmuje się, że wartości powyżej 0,7 oznaczają prawidłową rzetelność skali).

Ponadto PRISM zawiera w sobie narzędzie weryfikujące:
współczynnik SKEW (współczynnik spójności odpowiedzi),
współczynnik SD (social desirability) mierzy tendencję do udzielania odpowiedzi społecznie akceptowanych nawet, jeśli nie są prawdziwe.
Co sprawia, że nawet, gdy badany chciałby “zakłamać rzeczywistość” raport wykaże to w wynikach!

DOSTĘPNE TYPY RAPORTÓW
I ICH ZAWARTOŚĆ

KLIKNIJ

Mapa Bazowa (8D)
Profil Introwersji/Ekstrawersji
Kluczowe wymiary preferencji behawioralnych
Streszczenie opisu profilu behawioralnego
Porównanie Profilu Kandydata z Profilem Stanowiska lub Benchmarku (opcjonalne)
Raport Preferencji Zawodowych
Raport Uzdolnień Zawodowych i Preferencji Środowiska Pracy
Możliwa aktualizacja do poziomu Raportu Personalnego

Raportu Podstawowy PLUS:
Mapa Zgodności i/lub Mapa Adaptacyjna (8D)
Pełny opis profilu behawioralnego
Analiza Rozwoju Kariery
Możliwa aktualizacja do poziomu Raportu Profesjonalnego

Raport Personalny PLUS: Raport Inteligencji Emocjonalnej
Raport ‘Wielkiej Piątki’
Raport Odporności Psychicznej
Możliwa aktualizacja do poziomu Oceny 360

Raport Profesjonalny PLUS opcjonalnie:
Obserwacje 8 wymiarów behawioralnych PRISM
Obserwacje kompetencji
Obserwacje wymiarów Inteligencji Emocjonalnej oraz cech ‘Wielkiej Piątki’
Raporty zawierają:
Pełen Raport ‘Profesjonalny’ dla Kandydata
Wynik analizy Obserwatora
Mapy Obserwatora (8D)
Raport Inteligencji Emocjonalnej oraz ‘Wielkiej Piątki’
Raport Kompetencji
Można wygenerować do 25 raportów (co oznacza, że kandydat może być oceniany przez max. 25 osób, w tym przełożonego) we wszystkich wymienionych powyżej kategoriach, z uwzględnieniem kluczowych dla danego stanowiska kompetencji. Kompetencje mogą być dobierane przy pomocy narzędzia PRISM, ale mogą być także ustalone samodzielnie. Mogą być one oceniane na różnych poziomach, według skali punktowej lub opisowej.

Tworzenie map dla istniejących Stanowisk lub Benchmarków przy pomocy kwestionariusza PRISM

Narzędzie wspomagające dobór, identyfikowanie i rozwój talentów. Nielimitowana liczba kwestionariuszy wypełnianych przez aplikantów. Sesja rekrutacyjna z ‘odsłoną’ 5 najlepszych kandydatów ‘Odsłona’= Imię i Nazwisko kandydata oraz wyniki oceny kluczowych wymiarów behawioralnych kandydata.
Raport zawiera: Porównanie Profilu Kandydata z Profilem Benchmarku, kluczowe wymiary podlegające badaniu, podsumowanie wyników analizy, Raport Preferencji Środowiska Pracy, Raport Rozwoju Kariery, gotowe pytania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Mapa Bazowa (8D)
Profil Introwersji/Ekstrawersji
Kluczowe wymiary preferencji behawioralnych
Streszczenie opisu profilu behawioralnego
Raport Uzdolnień Zawodowych i Preferencji Środowiska Pracy
Analiza Rozwoju Kariery i Dopasowanie Ścieżki Kariery
Opcja: Porównania Profilu Kandydata z Bazą Danych Karier
Zaproponowania ścieżki Rozwoju Kariery na podstawie uzdolnień zawodowych lub preferencji behawioralnych kandydata.

Możliwość wygenerowania do 50 kwestionariuszy łącznie w tym dla szefa, albo szefów zespołu (max. 5), członków zespołu i osób spoza zespołu.

RAPORT PROFESJONALNY INDYWIDUALNY ZAWIERA

8 WYMIARÓW BEHAWIORALNYCH

26 KLUCZOWYCH PREFERENCJI W RODOWISKU PRACY

RAPORT "WIELKIEJ PIĄTKI"

PROFIL "PREFERENCJI śRODOWISKA PRACY"
I "UZDOLNIEŃ ZAWODOWYCH"

RAPORT ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

RAPORT INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

RAPORT ZESPOŁOWY

Relacje

Kultura
organizacyjna

Zestawienie zachowań z punktu widzenia zespołu,
a jego lidera

Osiągnięcia

Dołącz do grona zadowolonych klientów!

Masz pytania? Zostaw numer, oddzownimy!

.